Daniel Eilert

Ordförande i Moderata Ungdomsförbundet i Södertälje, Självskriven ledamot i föreningsstyrelsen