Edvard Byström

Ordförande i styrelsen för Telge Inköp AB