Filip Wiklund

Ledamot i kommunfullmäktige, Ledamot i utbildningsnämnden, Ledamot i arbets- och näringslivsnämnden