Mikael Petäjämaa

Gruppledare i styrelsen för Tom Tots Experiment AB, Ledamot i kommunfullmäktige