Per Holmgren

Ordförande i kommunfullmäktige, Vice ordförande i Södertälje Hamn AB