15 februari 2024 Uppdaterad: 15 februari 2024

En ny styrelse är vald

Den 7 februari ägde Moderaterna i Södertäljes årsmöte rum i Södertälje stadshus där en ny styrelse valdes fram att leda arbetet under 2024.

Årsmötet är det högsta beslutande organet i vår organisation och har till uppgift att välja styrelse för arbetet inom föreningen för det kommande verksamhetsåret. 2024 är ett år som kommer bjuda på mycket för Moderaterna i Södertälje. Vi inleder med ett EU-val under våren och fortsätter därefter med att ytterligare utveckla Södertälje som kommun.

Jag är ärad över förtroendet att få leda vår förening genom ett så händelserikt år som 2024

Daniel Thepper, nyvald ordförande

För att leda arbetet och föreningen valdes en ny föreningsstyrelse för verksamhetsåret:

Ordförande
Daniel Thepper

Vice ordförande
Alexander Rosenberg

Ledamöter
Per Holmgren
Göran Karlsson
Katarina Seppänen
Daniel Danial
Josef Larsen
Noel Munigala
Anna Liljekvist
Sandro Banovac
Mikael Grennard
Ackad Barsom

Ta ställning och dela artikeln