Alexander Rosenberg

Kommunalråd, Gruppledare, Ordförande i Telge AB, Ordförande i tekniska nämnden

Södertälje – ett Sverige i miniatyr

Södertälje är fantastiskt på sitt eget unika vis. Ibland kallar jag vår kommun för ett Sverige i miniatyr. Med landsbygd och jordbrukets rikedomar, i norr och söder. Med vattnets närvaro och Mälarens glittrande inlopp. Med Sörmlandsledens och Ytterjärnas sköna natur- och kulturmiljöer. Vi har våra stora tillverkningsindustrier, men också 7 500 småföretag som varje dag ger Södertäljeborna någonstans att arbeta. Vi är mitt i Stockholmsregionen och har en grym infrastruktur. Motorvägar och tre närliggande flygplatser kan bana väg för våra många företag – tankar och innovationer – ut i världen på ett enkelt sätt. Med dessa unika förutsättningar borde vi vara Sveriges bästa kommun. Och det kan vi! Men vi har också problem. Problem som måste lösas.