25 augusti 2023 Uppdaterad: 10 juli 2024

Hur får vi ordning på hållbarheten?

Södertälje har möjligheten och potentialen att bli den ledande och mest intressanta hållbara kommunen i Sverige. Vi i Moderaterna vill ta vara på den möjligheten. Vi tror på innovation, ny teknik och att skapa möjligheter att göra rätt. Vi tror också att det skapar en kommun människor vill bo i, en kommun som människor flyttar till – inte från. Vi är inte framme, men vi har idéerna för att ta oss dit.

För att en ansvarsfull miljö- och klimatpolitik ska få effekt måste den utgå från hur resurser används i nuläget och på vilket sätt de bättre hade kunnat användas. Den kraftiga utbyggnadstakt som präglat de senaste åren och som uppstått i och med bygghetsen har haft stor påverkan på miljön. Därför har vi i Moderaterna, sen vi ingick i majoriteten, sett till att slopa det tidigare målet om 20 000 nya bostäder. Fokus ska ligga på kvalitet, inte kvantitet. Men vi nöjer oss inte där. Vi vill ta större hänsyn till effekterna på miljö när kommunal mark exploateras och se till hur de tillgängliga resurserna används på bästa sätt utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Det finns inget egenvärde i att bygga ut en kommun på ett sätt som kraftigt fördärvar miljön.

Moderaternas politik tar avstamp i att både klimatet och tillväxten ska gå vinnande ur utvecklingen av Södertälje. Genom att ställa höga krav på energianvändningen och koldioxidhalten är det möjligt att bygga nytt samtidigt som vi tar ansvar för kommande generationer. Därför vill vi ta fram krav om energinivåer vid markanvisningar och riktlinjer för koldioxidutsläpp. Vi vill även eftersträva trä som byggmaterial i större utsträckning. Det finns goda exempel på kommuner som ökat exempelvis användandet av trävaror i byggkonstruktionen för att på så sätt minska användningen av begränsade resurser som grus och betong.

Vi vet att satsningar på grönområden i stad och på landsbygd, ren luft och friska vattendrag är förutsättningar för att skapa ett gott liv, både för människan och miljön. Vi vet att arbetet med hållbarhet och miljö är avgörande för södertäljebornas välbefinnande och Södertäljes fortsatta utveckling och vi är beredda att ta ansvar. Södertälje ska bli den hållbara kommun vi kan vara.

Vad vi har gjort och vad vi vill

• Vi har påbörjat arbetet med att ta fram en strategi för hållbart byggande.

• Vi har slopat målet om 20 000 nya bostäder för att istället fokusera på hållbarhet och kvalitet.

Vi har påbörjat arbetet med att ta fram en strategi för laddinfrastruktur, det ska inte vara dina skattepengar som betalar någon annans el till bilen.

 Vi vill tänka utifrån klimatsmart energi. Vi vill nyttja lokal kraftvärmeproduktion i högre grad, införa klimatsmarta upphandlingar och utveckla mer hållbara transporter. Vi vill också eftersträva trä som byggmaterial i större utsträckning.

• Vi vill satsa på restaurering av våra sjöar och vattendrag. Vi vill återskapa fiskvandringsvägar och ser våtmarker som en viktig del i klimatåterställningen för att minska växthusgaser. Vi vill även införa livscykelanalyser på utsläpp vid byggnation och samhällsplanering.

Vi vill ta fram krav om energinivåer vid markanvisningar och riktlinjer för koldioxidutsläpp (LCA)Kraven leder till att de som väljer att etablera sin verksamhet i Södertälje är med och bidrar till en positiv utveckling inom energi- och klimatfrågan.

Vi vill säkerställa att fastigheter med enskilda avlopp inte belastar vår gemensamma miljö. Vi vill se en mer teknikneutral hänsyn till anläggningstyper, så länge de uppfyller kravställningen enligt lag. Enskilda avlopp skall ingå i vårt cirkulära system, bidra till vår biogasproduktion och avfall återföras till vårt kommunala reningsverk.

• Vi vill ha en infrastruktur som stödjer klimatet. Vi vill bygga cykelleder mellan Södertälje, Enhörna, Järna och Hölö och vi vill ta fram en strategi för laddinfrastruktur. Vi ska främja elektrifieringen av transportsektorn och inkludera de kommunala bostadsbolagen för att se till att vi skapar en fungerande marknad för fristående aktörer.

Ta ställning och dela artikeln