29 augusti 2023 Uppdaterad: 29 augusti 2023

Krafttag i arbetet mot ett bättre företagsklimat

Den 4:e september startar den nytillsatta arbets- och näringslivsnämnden igång sitt arbete med Moderaternas kommunalråd Maria Frithz Warg som ordförande.

Nämnden tar över ansvaret för kommunens arbete kring arbets- och näringslivsfrågor och vuxenutbildningen. Målet med nämndens arbete är att få fler människor i arbete och egen försörjning genom fokus på utbildning och kompetenshöjning samt stimulera det lokala näringslivet och dess behov.

”Mitt mål med nämndens arbete den första tiden är att skapa förutsättningar för att ge alla Södertäljebor möjligheter till ett meningsfullt arbete och egen försörjning. På så sätt också öka möjligheterna till valfrihet i livet.” – säger Maria Frithz Warg.

Ta ställning och dela artikeln