27 september 2023 Uppdaterad: 28 november 2023

Nu inför vi företagslotsfunktion i Södertälje

Den 25 september infördes en ny lotsfunktion i Södertälje kommun inriktad mot att ge bättre service till kommunens företag i deras kontakt med kommunen.

Lotsfunktionen ska fungera som en väg in till kommunen och möjliggöra samordning av frågor och ärenden från företagare i kommunen. Vid kontakt med kommunens kontaktcenter kommer man nu som företagare kunna ange att ens ärende rör sig om just företagsfrågor och få hjälp direkt. Har man flera ärenden inom kommunen får man möjlighet till ett så kallat ”dukat bord” där kontaktpersoner och handläggare från flera olika kontor och avdelningar i kommunen närvarar på ett och samma möte med företagaren och hela ärendet kan handläggas samtidigt och samordnat.

Denna funktion är en del av den näringslivsstrategi som kommunen fastställt och implementeringen ligger under den nya arbets- och näringslivsnämnden som leds av det moderata kommunalrådet Maria Frithz Warg.

Ta ställning och dela artikeln