Göran Karlsson

Ordförande i Telge nät, Gruppledare i miljönämnden