Katarina Seppänen

Ordförande i Enhörna kommundelsnämnd, Gruppledare i socialnämnden