Lukas Hållkvist

Gruppledare i styrelsen för Telge Bostäder AB, Ledamot i kommunfullmäktige