Maria Frithz Warg

Kommunalråd, Gruppordförande, Ordförande i arbets- och näringslivsnämnden

”Varför jag blev politiker”

Jo, jag vill verka för ett samhälle där fler kan ”göra en klassresa”, som vi moderater uttrycker det. I synnerhet här i Södertälje, där oproportionerligt många ungdomar väljer kriminalitet i stället för utbildning och jobb, är det viktigt att underlätta för ungdomarna att göra informerade val.”

Maria har varit medlem i Moderaterna länge, men blev politiskt aktiv 2018, när hon fick ett uppdrag som ledamot i Södertälje kommuns utbildningsnämnd.

Efter valet 2022 tillträdde Maria som kommunalråd. Hon är ordförande i arbets- och näringslivsnämnden, som är en ny nämnd som etablerades på moderat initiativ. Maria fortsätter som vice ordförande i utbildningsnämnden och är ersättare i Hölö-Mörkö kommundelsnämnd.

Maria är civilekonom och jobbade i bank- och finansbranschen i många år. Hon har även varit verksam inom utbildning av ekonomer.