27 november 2023 Uppdaterad: 27 november 2023

En ansvarsfull budget för kommande år

I dag fattar vi beslut om och fastställer det viktigaste styrdokumentet i kommunen – mål och budget för kommande år. Det visar i vilken riktning kommunen ska gå, prioriterade åtgärder, övergripande mål och fördelning av kommunens finanser.

Vi lever i en tuff tid. 2024 ser ut att bli ett av de ekonomiskt svåraste åren på länge. Därför är det av största vikt att ta ansvar och fokusera på att åtgärda de problem och utmaningar vi står inför. Därför presenterar vi en stram budget med tydliga prioriteringar. Kommunen ska gå stark ur denna prövning med ett positivt resultat på sista raden.

I majoriteten för Södertälje är vi tre partier som styr tillsammans och som tar det politiska ansvaret för de kommande åren på mycket stort allvar. Vi är tydliga. Vi ska stärka skolan och barns uppväxtvillkor, vi ska bekämpa den grova organiserade brottsligheten och välfärdsbrottligheten, utveckla arbetsmarknaden och näringslivet och stärka den gröna omställningen för framtiden.

Södertälje är en stark kommun och vi har mycket att se fram emot, men vi har också mycket att göra.

Allt detta prioriterar vi samtidigt som vi tar ansvar för kommunens ekonomi och skattebetalarnas pengar.

Södertälje är en stark kommun och vi har mycket att se fram emot, men vi har också mycket att göra. Eleverna i våra skolor visar allt bättre kunskapsresultat men mer kan göras för att fortsätta förbättra och utveckla våra skolor. Arbetslösheten bland Södertäljes unga är lägre än riksgenomsnittet och arbetet med att få fler i egen försörjning intensifieras. Näringslivet i Södertälje växer och därmed kravet på ett välfungerande och gott näringslivsklimat. Södertälje kommun har rankats till Sveriges nionde bästa miljökommun och det arbetet ska fortsätta och stärkas.

Allt detta gör vi samtidigt som vi bibehåller ordning och reda i kommunens ekonomi. Blickar vi även framåt ett par år kommer vi få se fantastiska förbättringar i stadskärnan och i våra kommundelar med inspirerande och stimulerande platser för invånare och besökare att ta del av.

Läget är tufft, men med tydliga prioriteringar i ryggen är vi hoppfulla inför framtiden. Målen och vägen framåt är tydliga. Vi fokuserar på det som är viktigt, i dag, i morgon och i framtiden. Vi tar ansvar för en hållbar framtid.

Boel Godner (S)

Alexander Rosenberg (M)

Lars Greger (MP)

Ta ställning och dela artikeln