28 augusti 2023 Uppdaterad: 29 augusti 2023

”Jag förstår MUF:s frustration”

Jag vill tacka Moderata ungdomsförbundet (MUF) i Södertälje för insändaren om den nya fritidsgården i Ronna. 

Jag förstår MUF:s frustration. Satsningen är kostsam och vi står inför en rad andra utmaningar i Södertälje som också behöver finansieras. Anledningen till att M inte gått emot projektet är att vi var sena in i processenNär vi väl bildade majoritet med S och MP så var beslutet om fritidsgården redan fattatDärefter har vi verkat för att införa en investeringsberedning som kommer att granska förslag på just sådana här investeringar framöver. 

Även om vi Moderater kanske hade önskat oss en mindre kostsam lösning tror vi att fritidsgården nu kan bli en tillgång för Södertäljes unga och vi kommer jobba för att den utnyttjas på bästa sätt.

Det är också viktigt att komma ihåg att denna satsning inte utesluter de satsningar MUF föreslår. Jag är överens med MUF om att vi bör satsa på utbildning, mentorskap, stödprogram och att förbättra ungdomars chanser att komma in på arbetsmarknaden. Detta är åtgärder vi Moderater jobbar för i majoritets- såväl som minoritetsställning och som jag driver i utbildningsnämnden och inte minst kommer att driva i den nya nämnden, arbets- och näringslivsnämnden. Att vi över huvud taget har en arbets- och näringslivsnämnd är ett resultat av moderat politik.  

Moderaterna vill idag verka för att den beslutade dyrbara investeringen kommer Södertäljeborna till gagn och vi kommer jobba hårt för att styra upp framtida investeringar.

Maria Frithz Warg
Kommunalråd och arbets- och näringslivsnämndens ordförande 

Ta ställning och dela artikeln