25 augusti 2023 Uppdaterad: 10 juli 2024

Hur får vi ordning på ekonomin?

Vi ser idag ett tufft ekonomiskt läge, både för medborgare och företagare, där räntehöjningar, inflation och ökad arbetslöshet präglar vår vardag. I tider som dessa, med stora sociala, ekonomiska och miljömässiga utmaningar krävs en ansvarsfull ekonomisk politik mer än någonsin. En politik som vet var och när vi behöver vara mer restriktiva men som samtidigt skapar förutsättningar för att underlätta de utmaningar vi nu ser.  

Södertälje kommuns verksamheter och bolag ska präglas av hög kvalitet, god service och effektivitet där de resurser som tilldelas används klokt och målinriktat. Vi menar att all verksamhet ska bedrivas ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart. Värdet av att kommunala investeringar genomförs har stor betydelse för utvecklingen av kommunens verksamheter, det lokala näringslivet och södertäljeborna. Därtill är en fungerande uppföljning av stor vikt för att säkra god kvalitet inom de kommunala verksamheterna. Därför har vi moderater, tillsammans med den övriga majoriteten, återinfört en investeringsberedning som ska följa upp och granska kommunens investeringar samt säkerställa att de genomförs. Detta är ett steg i rätt riktning för att skapa en ansvarsfull och långsiktigt hållbar ekonomi. Vi kommer ta fler steg.

I stället för fler höga skatter behöver Södertälje fler som jobbar och betalar skatt. En ansvarsfull och ekonomisk politik som uppmuntrar till arbete genom att bättre belöna ansträngning är kärnan i moderat politik. Vi tror inte att höga skatter i sig självt har ett egenvärde utan menar att värdet ligger i hur skattepengar prioriteras och används. Politikens prioriteringar ska gynna invånarna inte straffa dem. Genom att prioritera skattepengar rätt är det också möjligt att sänka skatten. Södertälje ska vara en ekonomiskt hållbar kommun både för medborgare och företagare.

Vad vi har gjort och vad vi vill

• Vi har infört en investeringsberedning för att få ordning på kommunens investeringar.

• Vi vill minska den politiska organisationen. Vi menar att nämnder med tydligt politiskt ansvar är bra. Antalet kan växa, men ser inget behov av att dessa har lika många ledamöter som idag, vi vill sänka till nio stycken.

• Vi vill stärka kommunen som arbetsgivare. Låg genomförandegrad eller långsam kommunal service handlar ofta om en pressad organisation. God förvaltning kräver gott ledarskap. Personal ska trivas och stanna i Södertälje. Alla löner ska sättas individuellt, det ska löna sig att göra ett extra bra jobb och inga osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män får förekomma.

• Vi vill sänka kommunalskatten.

• Vi vill skapa en effektiv kommunal organisation.

Ta ställning och dela artikeln