Majoritetens budget för 2024 samt plan för 2025 och 2026

Mål och budget är kommunens högsta styrande dokument och beskriver den politiska inriktningen samt fördelning av kommunens finanser.

Moderaterna styr kommunen tillsammans med Socialdemokraterna och Miljöpartiet och budgeten ligger till grund för det kommande årets verksamheter. Budgeten baseras på majoritetens 5 stora prioriteringar som vi enades om när vi bildade styret för ett år sedan. Du kan läsa hela budgeten nedan!