25 augusti 2023 Uppdaterad: 10 juli 2024

Hur får vi ordning på tryggheten?

Att din kommun ska vara säker och trygg borde vara en självklarhet – men tyvärr är det inte så. Vi vill att Södertälje ska vara en kommun där du slipper läsa om skjutningar, bilbränder och kriminella som lever på vår gemensamma välfärd. En kommun där unga flickor vågar gå hem på kvällarna. Där du som förälder inte behöver oroa dig för huruvida ditt barn kommer hem med sin vinterjacka eller inte efter skoldagen.

Vi i Moderaterna tror på att hålla två tankar i huvudet samtidigt – att sätta grovt kriminella på långa fängelsestraff – samtidigt som vi skapar en skola där alla barnen får möjlighet att lyckas. Vi vet att det förebyggande arbetet är alldeles nödvändigt för att skapa en trygg och säker kommun, och där är skolan den viktigaste komponenten. Vi menar att en väl fungerande skola är den bästa biljetten för att unga ska undvika kriminalitet. Men vi vet också att vi samtidigt behöver fokusera på trygghetsskapande insatser så som belysning och trygghetskameror. Sådana insatser har fördelen att bidra med såväl förebyggande effekt, som att bidra vid en polisutredning. Belysningen på allmänna platser måste förbättras och fler trygghetskameror på fler platser behöver sättas upp. Kameror innebär alltid en avvägning, olika värden ställs mot varandra, men vi ser att de behövs och vi förespråkar dem. Vi kommer arbeta intensivt med att identifiera och åtgärda otrygga miljöer och bekämpa mängdbrott.

I Södertälje ska vi inte ha några särskilt utsatta områden och då krävs att kommunen gör vad som är möjligt för att mota bort all form av brottslighet som spär på otryggheten. Trots att ansvaret för denna fråga ligger hos staten, genom lagstiftning, polis och domstolar, har kommunen ändå möjlighet att göra insatser som leder i rätt riktning. Moderaterna i Södertälje vill att lokalpolisområdet ska avsätta fler poliser som arbetar ”nära” medborgaren. I nuläget klarar inte alltid polisen detta. Vi anser därför att vidareutbildade ordningsvakter ska ges möjlighet att verka för att skapa trygghet på särskilt angelägna platser och tider.

Samarbetar lyckas vi. Men kommunen har också ett särskilt ansvar. Genom att kombinera trygghetskameror, ordningsvakter och skapa fler trygga stråk kan vi utnyttja våra kommunala medel för att södertäljeborna ska uppleva en trygg utemiljö. Men många gånger är brott också osynliga och saker sker tillexempel i hemmet. Hedersrelaterat våld är ett typiskt brott som vi är medvetna om men som är svårt att komma åt. Därför kommer vi verka för att kartlägga och motverka hedersrelaterat våld. Vi kommer aldrig acceptera hedersrelaterat våld och förtryck i kommunen. Södertälje ska vara en trygg plats för alla.

Vad vi har gjort och vad vi vill

Vi vill arbeta med trygga stråk. Det betyder att vi vill tillför en trygghetspeng för infrastruktur. Vi dubblerar belysningen och inför fler papperskorgar vid gång- och cykelvägar.

Vi vill anlita kommunala ordningsvakter. Dessa ska röra sig i utsatta områden och även om de inte kan ersätta polisen kan de markera närvaro och minska brott.

Vi vill installera trygghetskameror. Kameror innebär alltid en avvägning – olika värden ställs mot varandra. Men vi har valt: kameror behövs.

Vi vill utveckla vårt lokala avhopparprogram för gängkriminella. Lägga resurser på upphandling, tillsyn och uppföljning. Vi måste säkra att unga inte fortsatt insocialiseras i kriminella strukturer.

Vi vill fokusera på förebyggande insatser. Den viktigaste åtgärden för att stoppa nyrekryteringen av unga till kriminalitet är att få föräldrarna i arbete och få ungas skolgång att lyckas.

Vi vill fortsätta och förstärka arbetet mot välfärdsbrottslighet. Vi vill fyrdubbla bemanningen inom kommunen med de som arbetar med att stoppa felaktiga utbetalningar och fusk och bedrägerier. Kriminella ska aldrig kunna sko sig på skattebetalarna.

Ta ställning och dela artikeln